fona bilde

Iepirkumi/izsoles

Iepirkums „Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Pāvilostas ostā”
ID Nr.: POP 2023/01 ESTLAT177

Iepirkums tiek veikts Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas-Latvijas projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network) / EASTBALTIC HARBOURS, projekta ESTLAT177 ietvaros.

Iepirkumu procedūra: atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.”

Piedāvājumi iesniedzami Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, LV-3466.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 13.aprīlim plkst.12.00.
Piedāvājumu atvēršana: 2023.gada 13. aprīlī plkst.12:00 Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā.

Iepirkuma dokumenti lejuplādējami šeit:

Ar nolikumu var arī iepazīties arī Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, darba dienās no 9:00 līdz 17:00, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 29114986.

Kontaktpersona:
Artis Rimma, tālrunis: +371 29114986, info@pavilostaport.lv

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Paziņojums par izsoli

Pāvilostas ostas pārvalde rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli demontējamās peldošās piestātnes Dzintaru ielā 2C komponenšu pārdošanai. Demontējamās piestātnes shēmu skat. pielikumā. Izsolāmo īpašumu var apskatīt darba dienās, apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālr. 29104444.

Izsoles datums un laiks: 2021.gada 14. maijs plkst. 16:00
Izsoles vieta: Pāvilostas osta, Dzintaru ielā 2C, Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz Pāvilostas ostas pārvaldē (Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu ronalds@pavilostaport.lv līdz 2021. gada 14. maijam plkst.15.00.

 

logo177

Iepirkums „Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Pāvilostas ostā”
ID Nr.: POP 2021/01 ESTLAT177

IEPIRKUMA STATUSS –  NOSLĒGTS 

Iepirkums tiek veikts Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas-Latvijas projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network) / EASTBALTIC HARBOURS, projekta ESTLAT177 ietvaros.

Iepirkumu procedūra: atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.”

Piedāvājumi iesniedzami Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, LV-3466.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 10.martam plkst.11.00.
Piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 10.martā plkst.11:00 Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā.

Iepirkuma dokumenti lejuplādējami šeit:

Ar nolikumu var arī iepazīties arī Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, darba dienās no 9:00 līdz 17:00, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 29104444.

Kontaktpersona:
Ronalds Griškēvičs, tālrunis: +371 29104444, ronalds@pavilostaport.lv

Iepirkuma rezultāts:
Akts iepirkums piestatne mar2021  14.04.2021 noslēgts līgums Nr.1-04.2021-ESTLAT177

Cenu aptauja „Jahtu glabāšanas laukuma izbūve Pāvilostas ostā”
ID Nr.: POP 2021/02 ESTLAT177

CENU APTAUJAS STATUSS –  NOSLĒGTA

Cenu aptauja tiek veikta Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas-Latvijas projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network) / EASTBALTIC HARBOURS, projekta ESTLAT177 ietvaros.

Iepirkumu procedūra: atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.”

Būvdarbu beigšanas termiņš (nodošana ekspluatācijā): līdz 2021. gada 1. jūnijam
Piedāvājumi iesniedzami Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, LV-3466 vai pa e-pastu ronalds@pavilostaport.lv.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 10.martam plkst.11.00.
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tehniskajai specifikācijai un būvdarbu beigšanas termiņam, zemākā cena.

Cenu aptaujas dokumenti lejuplādējami šeit:

Ar tehnisko specifikāciju var arī iepazīties arī Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, darba dienās no 9:00 līdz 17:00, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 29104444.

Kontaktpersona:
Ronalds Griškēvičs, tālrunis: +371 29104444, ronalds@pavilostaport.lv

Cenu aptaujas rezultāts:
Akts cenu aptauja laukums mar2021  22.04.2021 noslēgts līgums Nr.2-04.2021-ESTLAT177