fona bilde

Iepirkumi

logo177

Iepirkums „Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Pāvilostas ostā”
ID Nr.: POP 2021/01 ESTLAT177

IEPIRKUMA STATUSS –  IZSLUDINĀTS 10.02.2021

Iepirkums tiek veikts Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas-Latvijas projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network) / EASTBALTIC HARBOURS, projekta ESTLAT177 ietvaros.

Iepirkumu procedūra: atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.”

Piedāvājumi iesniedzami Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, LV-3466.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 10.martam plkst.11.00.
Piedāvājumu atvēršana: 2021.gada 10.martā plkst.11:00 Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā.

Iepirkuma dokumenti lejuplādējami šeit:

Ar nolikumu var arī iepazīties arī Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, darba dienās no 9:00 līdz 17:00, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 29104444.

Kontaktpersona:
Ronalds Griškēvičs, tālrunis: +371 29104444, ronalds@pavilostaport.lv

Iepirkuma rezultāts:
Informācija par iepirkuma rezultātiem tiks publicēta pēc lēmuma pieņemšanas.

 

Cenu aptauja „Jahtu glabāšanas laukuma izbūve Pāvilostas ostā”
ID Nr.: POP 2021/02 ESTLAT177

CENU APTAUJAS STATUSS –  IZSLUDINĀTA 17.02.2021

Cenu aptauja tiek veikta Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas-Latvijas projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network) / EASTBALTIC HARBOURS, projekta ESTLAT177 ietvaros.

Iepirkumu procedūra: atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.”

Būvdarbu beigšanas termiņš (nodošana ekspluatācijā): līdz 2021. gada 1. jūnijam
Piedāvājumi iesniedzami Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, LV-3466 vai pa e-pastu ronalds@pavilostaport.lv.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 10.martam plkst.11.00.
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tehniskajai specifikācijai un būvdarbu beigšanas termiņam, zemākā cena.

Cenu aptaujas dokumenti lejuplādējami šeit:

Ar tehnisko specifikāciju var arī iepazīties arī Pāvilostas ostas pārvaldē Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā, darba dienās no 9:00 līdz 17:00, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 29104444.

Kontaktpersona:
Ronalds Griškēvičs, tālrunis: +371 29104444, ronalds@pavilostaport.lv

Cenu aptaujas rezultāts:
Informācija par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēta pēc lēmuma pieņemšanas.