fona bilde

Ostas pārvalde

 • Adrese: Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, LV-3466
 • Reģ. Nr. 90000392079
 • Banka: Swedbank, konta Nr. LV80HABA0551030163055
 • Tālrunis: +371 29463351
 • Ostas pārvaldnieks: Artis Rimma
 • E-pasts: info@pavilostaport.lv

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi:

VARAMeParrakstiuzeadrese small 1

 

Pāvilostas ostas valdes sastāvs:

 • Aivars Priedols, Dienvidkurzemes novada dome, domes priekšsēdētājs
 • Inese Bārtule, Zemkopības ministrija, Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece
 • Uldis Reimanis, Satiksmes ministrija, Valsts sekretāra vietnieks
 • Ģirts Mālnieks, Ekonomikas ministrija, Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas eksperts
 • Edvīns Balševics, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs, Vides aizsardzības fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks
 • Gatis Kalniņš, Dienvidkurzemes novada dome, deputāts
 • Dzintars Kudums, Dienvidkurzemes novada dome, deputāts, Vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 • Daņiils Cepļajevs, SIA “Nord Star Fisher,”  jūras zvejniecības un zivju pārstrādes pārstāvis
 • Normunds Bušmans, SIA “AK Pāvilosta Marina,” tūrisma un jahtu apkalpošanas pārstāvis
 • Jānis Pētermanis, z/s “Kaija,”piekrastes zvejnieku pārstāvis

Pāvilostas ostas pārvaldes nolikums 2014

 

osta