fona bilde

Navigācija

  • VHF radio: 12. kanāls
  • Ostas koordinātes: 56°53.5’N, 21°10’E
  • Ostas vadlīnija: virziens 144.2°, vadugunis Fl.W.3s
  • Pieņemšanas boja: uz vadlīnijas, 1 nm no ostas vārtiem, 56°54.34′N, 21°08.94′E, Mo(A).W.10s
  • Molu ugunszīmes: Fl.G.3s un Fl.R.3s
  • Ostas akvatorija dziļums: 3.5 m, dziļums pie piestātnēm 2.0-3.5 m.

Akvatorija dziļumi pie ieejas ostā ir pakļauti  izmaiņām, jo vētru laikā gultnē veidojas smilšu sanesumi.

ostas karte31pavilostas osta satelite