fona bilde

Ostas pārvalde

 • Adrese: Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, LV-3466
 • Reģ. Nr. 90000392079
 • Banka: Swedbank, konta Nr. LV80HABA0551030163055
 • Tālrunis: +371 29463351
 • Fakss: +371 63486309
 • Ostas pārvaldnieks: Ronalds Griškēvičs
 • Tālrunis: +371 29104444
 • E-pasts: ronalds@pavilostaport.lv

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi:

VARAMeParrakstiuzeadrese small 1

 

Pāvilostas ostas valdes sastāvs:

 • Aivars Priedols, Dienvidkurzemes novada dome, domes priekšsēdētājs
 • Inese Bārtule, Zemkopības ministrija, Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
 • Uldis Reimanis, Satiksmes ministrija, Valsts sekretāra vietnieks
 • Kaspars Lore, Ekonomikas ministrija, Juridiskā departamenta direktors
 • Andris Junkurs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieks
 • Gatis Kalniņš, Dienvidkurzemes novada dome, deputāts
 • Dzintars Kudums, Dienvidkurzemes novada dome, deputāts
 • Vadims Cepļajevs, SIA “N-Stars” direktors
 • Normunds Bušmans, SIA “AK Pāvilosta Marina” pārstāvis
 • Juris Blaubārdis, SIA “Merlin Liepāja,” Pāvilostas piekrastes zvejnieku pārstāvis

Pāvilostas ostas pārvaldes nolikums 2014

osta