dev1

Rožu iela

Virtuālās pastaigas sākums

Rožu iela

 

Rožu iela 1930-tajos gados
Rožu iela 1930. gados
Rožu iela 2014. gadā
Rožu iela 2014. gadā
 

Aizputes ainavai diemžēl zudusi īsā un šaurā Rožu iela, sendienās saukta par Rožu ieliņu (Rosengaße), kas reiz iepretī Tebras ielai savienoja Atmodas ielu ar Jāņa ielu.

Pašā Rožu ielā bija tikai viens neliels apbūvēts gruntsgabals (aiz fotogrāfijā redzamā ielas pagrieziena kreisā pusē), kas fotogrāfijas tapšanas laikā piederēja Hillelsoniem. Pārējās šo ielu norobežojošās ēkas atradās uz Jāņa un Atmodas ielas gruntsgabaliem. Lūk, fotogrāfijas kreisā pusē redzamā būve bija tirgotāju Mihelsonu 1860. gadā celtie staļļi Atmodas ielā № 1. To 117 pēdu (35,66 m) garā ārsiena stiepās pus ielas garumā. Savukārt labā pusē aiz žoga pamanāma Latvijas Bankas Aizputes nodaļas saimniecības ēka uz bankai piederošā gruntsgabala Atmodas ielā № 5, bet zemais koka dzīvojamais nams atradās uz Hirša Aronsona Jāņa ielas № 3 gruntsgabala. Pie šīs ēkas Rožu iela pagriezās pa kreisi, un Jāņa ielu tā sasniedza starp namiem № 5 un № 7.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00