dev1

258. - 259. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 131

 

258. lapaspuse

Mēs, karaliskās Aizputes pilsētas birģermeistars, fogts un visa tiesa ar šo atklāti paziņojam ikkatram, ka apakšā minētajā datumā mūsu tiesas priekšā personiski ieradās godājamais, ievērojamais un augsti mācītais maģistra kungs Bernhards Harders, Piltenes apgabala superintendents, Aizputes un Cīravas mācītājs, mūsu mīļais biktstēvs, un paziņoja, ka viņš atklāti stāda priekšā zemnieku, vārdā Incens Kannens, dzimušu Kuldīgā, kurš arī pats atzinās un teica, ka augstdzimušais kungs Vilhelms viņu agrāk Klosterē apsūdzējis par zādzību, un ka viņam par noziegumu piespriests nāvessods, taču pēc tam viņš pārdots mācītājmuižas zemniekam, vārdā Bules Ints, kādēļ tiesa viņu attaisnoja. Par to maģistra kungs ar minēto Bules Intu un viņa pirkumu nevarēja salīdzināties, un 1637.g. 11. martā par 20 poļu florēniem viņš ir nopircis [Kannenu] par savu dzimtcilvēku. Viņš [Harders] lūdza šo pirkumu apstiprināt ar mūsu pilsētas zīmogu, jo pirkums ir bijis likumīgs, un skaidri apliecināt to kā mūžīgu dzimtpirkumu, un ka nedz Brukena kungam, nedz Bulles Inta mantiniekiem nav nekādu iebildumu par šo Incenu, bet viņš, viņa dzimušie un nedzimušie bērni, bērnu bērni un viņu manta paliks maģistra kunga, viņa mantinieku un pēcnācēju dzimtcilvēki un īpašums visā viņu mūža laikā. To mēs apstiprinām ar mūsu pilsētas zīmogu un fogta parakstu 1638.g. 9. augustā.

Johans Eihens, tiesas fogts

 

259. lapaspuse

Svētās trīsvienības vārdā, āmen!

Ar šī atklātā raksta spēku tiek paziņots ikvienam un ikkatram, īpaši tiem, uz kuriem tas attiecas, ka apakšā minētajā datumā starp augstdzimušo, dižciltīgo un stingro kungu Frīdrihu Ādolfu Ambotenu, Rudes un Orsuļu muižu dzimtkungu kā pādevēju, un godājamo un ievērojamo Danielu Šlimbahu, Aizputes eltermani, no otras puses esam noslēguši dzimtpirkuma līgumu sekojošā veidā. Minētais Ambotena kungs ar viņa mantinieku atļauju pārdod augstākminētajam pircējam Šlimbaham, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem krogus vietu, kas atrodas starp virspilskunga fon Sakena no Vangas, un pulkveža fon Sakena no Sakas gruntsgabaliem Aizputē pie Tebras, par 100 poļu guldeņiem. Šo naudu pārdevējs jau ir pilnībā saņēmis derīgās monētās, un pievienojis savam labumam un izdevis kvīti, līdz ar ko īpašums pienācīgā veidā ir nodots pircējam, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem. Īpašums ir tādās pašās robežās, kādās to Ambotena kungs līdz šim ir izmantojis, un tas tiek pārdots ar tādām pašām tiesībām to pārdot, dāvināt, ieķīlāt,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00