dev1

256. - 257. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 130

 

256. lapaspuse

1638.g. 9. augustā personiski ieradās godājamais, ievērojamais un augsti mācītais maģistrs Bernhards Harders, un lūdza pilsētas grāmatā ierakstīt sekojošu pirkuma rakstu:

Es, Johans Keizerlings, Husteru dzimtīpašnieks, ar šī raksta spēku paziņoju katram, it sevišķi tiem, uz kuriem tas attiecas un kuriem to jāzina, ka apakšā minētajā datumā no labas sirds un brīva prāta esmu uzdāvinājis un atdevis godājamajam un ievērojamajam Hansam Kopfam, sauktam Hustekam, savu dzimtcilvēku, vārdā Viļums Grabe. Visi viņa mantinieki un pēcnācēji bez jebkādiem iebildumiem un traucējumiem šī raksta spēkā minēto Viļumu Grabi var paturēt kā savu dzimtcilvēku, dāvināt un pārdot pēc savas gribas un patikas, brīvi no visām ierunām. Lai šo nostiprinātu un apliecinātu, esmu šo parakstījis ar paša roku un apzīmogojis ar savu zīmogu. Dots un rakstīts Aizputē, 1629.g. 2. martā.

Mēs, karaliskās Aizputes pilsētas birģermeistars, fogts un tiesa ar šo atklāti paziņojam katram, ka apakšā minētajā datumā mūsu tiesas priekšā personiski ieradās godājamais, ievērojamais un augsti mācītais maģistrs Bernhards Harders, Piltenes apgabala superintendents, Aizputes un Cīravas mācītājs,

 

257. lapaspuse

mūsu mīļais biktstēvs, un paziņoja sekojošo. Viņš no godājamā un ievērojamā Hansa Kopfa, saukta Hūzeka, par dzimtu ir nopircis zemnieku, vārdā Viļums Grabe, ko Kopfam dāvinājis augstdzimušais Johans Keizerlings, nogādājis zemnieku pie sevis un nomitinājis uz mācītājmuižas Egļu zemes, un viņš, maģistrs, zemnieku drīkst pārcelt uz citas zemes, dāvināt un pārdot. Tad tika iztaujāts Hanss Kopfs, saukts Hūzeks, kā notika pirkums, un viņš apliecināja, ka tas noticis liecinieku klātbūtnē, un viņš par to maģistra kungam izsniedzis rakstu, kurā teikts, ka maģistram Bernhardam Harderam, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem dzimtcilvēks tiek nodots dzimtīpašumā ar visiem viņa pēcnācējiem, bez jebkādiem iebildumiem, tāpat kā dzimtcilvēks ticis nodots Kopfam. Maģistrs ar to ir apmierināts, darījums ir ierakstīts pilsētas grāmatā, apstiprināts ar mūsu pilsētas zīmogu un fogta roku. Aizputē, 1629.g. 9. augustā.

Johans Eihens

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00