dev1

254. - 255. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 129

 

254. lapaspuse

Augustīnam Rozentālam tūlīt ir jāsamaksā 94 florēni saskaņā ar 1630.g. 12. februārī publicēto spriedumu, un arestētais tīrums tīrumu lejā tādējādi atkal kļūs brīvs. Bez tam pēc tiesnešu apspriedes tika nolemts, ka minētajam mācītājam jāsamaksā vēl 200 florēni Ernsta Rozentāla mantiniekiem. Tad aizbildnis vēl pieprasīja noteikt termiņu, kurā atgriezt Ernesta Rozentāla atstāto labību. Par to minētie Ernesta Rozentāla aizbildņi apsolīja atteikties no visiem iebildumiem un prasībām pret veco Augustīnu Rozentālu, un tās viņam un viņa mantiniekiem nepieminēt uz mūžīgiem laikiem, tiklīdz viņi no mācītāja saņems 200 poļu florēnus, un aizbildņi par to izsniegs kvīti mācītājam. Tam Augustīns Rozentāls piekrita, ka darījumu viņa lielā vecuma dēļ veiks Johans Groskurcs, un lai nolīdzinātos, viņš mācītājam nodod visu, kas viņam pieder: zemi tīrumu ielejā, putnu medību tiesības, 60 florēnus,

 

255. lapaspuse

15 pūrus rudzu, 15 pūrus miežu un labu zirgu, kas tiek uzturēts pie augstdzimušā kunga, Piltenes stārasta Hermaņa Maidela. Par pārdoto namu mūsu atklātā tiesa nolēma, ka viņš to pēc savas gribas un patikas var lietot un paturēt kā dzimtīpašumu. Bet 30 ungāru florēnus, saskaņā ar testamentu un spriedumu, jāpiešķir Johanam Groskurcam, taču no tiem viņam mantiniekiem ir jāsamaksā 60 sliktus dālderus. To visu Augustīns Rozentāls vairākas reizes atkārtoja mūsu tiesas priekšā, un ar rokas pacelšanu vairākkārt apsolīja stingri ievērot un pildīt visā savas dzīves laikā. Viņš arī izteica pateicību Johanam Groskurcam, ka viņš dzīves laikā ir pieņēmis viņu par savu tēvu, un lūdza viņam arī apbedīšanu pēc nāves. Šo līgumu labprātīgi ir noslēgušas un apstiprinājušas abas puses, un mēs to apstiprinām ar mūsu pilsētas zīmogu, un uz mūžīgiem laikiem ierakstām mūsu pilsētas grāmatās.

Johans Groskurcs, Skrundas mācītājs, 1633.g. 13. janvārī Aizputes pilsētas tiesā ir samaksājis apsolītos 200 poļu florēnus minētajiem aizbildņiem labos valstsdālderos, un viņi mācītājam par to ir izsnieguši apzīmogotu un parakstītu kvīti saskaņā ar tiesas spriedumu. Tas tāpat tiek apstiprināts ar mūsu pilsētas zīmogu.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00