dev1

252. - 253. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 128

 

252. lapaspuse

tos ir parakstījuši un apzīmogojuši pieaicinātie radi un draugi, kā arī tie ir ierakstīti pilsētas grāmatā. Tas noticis Aizputē, 1630.g. 4. jūlijā.

Georgs Gebhards

Hanss Mēlenfelds

Ādolfs Bencmanis

Daniēls Meijers, birģermeistars

Hanss Ekens, fogts un liecinieks

Johans Zēmans, liecinieks

Gothards Felds, liecinieks

Oto Nīburs, liecinieks

Valentīns Krīgers, liecinieks

Frideriks Timans, notārs

 

253. lapaspuse

Mēs, Aizputes pilsētas birģermeistars un rāte Piltenes bīskapijā ar šo paziņojam katram, it īpaši tiem, uz kuriem tas attiecas, ka tiesas noteiktajā termiņā pie mums ieradās dižciltīgais un godājamais kungs Kristofers fon Tepelskirhs, dzimtkunga Reinholda fon Netelhorsta aizbildnis, un Dītrihs Tepelskirhs kā nelaiķa Ernsta Rozentāla laulātais aizbildnis kā sūdzētāji. Viņi cēla prasību pret Augustīnu Rozentālu kā apsūdzēto uz tiesiskiem pamatiem, ka Augustīns Rozentāls ir pārdevis pusi no viņu mantojuma bez viņu ziņas un piekrišanas. Tiesiskā ceļā abas puses izlīgt nevarēja. Tādēļ godājamais un augsti mācītais kungs Johans Groskurcs, Skrundas mācītājs, Augustīna Rozentāla znots, aprādīja lietas sarežģītību, un lūdza pārstāvēt viņa sievastēvu viņa lielā vecuma un nespējīguma dēļ, un panākt mierizlīgumu viņam un viņa sievastēvam, kam sūdzētāji piekrita, un vienojās šādā veidā.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00