dev1

250. - 251. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 127

 

250. lapaspuse

Es arī nododu un atdodu minētajam pircējam savu minēto namu kopā ar visiem piederumiem tādā veidā, ka es, mani mantinieki un pēcnācēji atsakās no visiem iebildumiem un ierunām, kas varētu tam kaitēt, kā arī no visiem pienākumiem, ko uzliek garīgās un laicīgās tiesības. Lai šo pirkumu saglabātu stingru un nemainīgu, esmu lūdzis godājamo Aizputes rāti šo pirkuma rakstu apstiprināt ar pilsētas zīmogu, kā arī ierakstīt pilsētas grāmatā. Dots Aizputē, 1628.g. 17. martā.

Svētās trīsvienības vārdā, āmen!

Lai atklāti top zināms katram, it īpaši tiem, kam šo ir nepieciešams zināt, ka nelaiķis Heinrihs Mēlenfelds, Aizputes bārddzinis, pēc nāves atstājis viņa mīļo sievu, divas meitas no dažādām laulībām un divus dēlus. Viņa atraitne pēc Dieva gribas ir stājusies laulībā ar godājamo mākslas zinātāju,

 

251. lapaspuse

pulieri Georgu Gebhardu. Dēli tagad ir pilngadīgi un vēlas meklēt laimi svešās zemēs. Tādēļ tuvākie radinieki un draugi ir sanākuši kopā, un izlēmuši taisnību šādā veidā. Pirmkārt, nams un zeme ir novērtēta uz 400 poļu florēniem, un šie 400 florēni sadalīti piecās daļās, tā ka katrs bērns un māte saņem 80 florēnus. Georgam Gebhartam kā nama turētājam ir uzticēts no šīs summas katru gadu diviem dēliem un divām meitām izsniegt 12 florēnus, un par šiem florēniem iesniegt kvīti aizbildņiem vai godājamajai tiesai. Ja nama turētājam rastos nepieciešamība kaut ko būvēt, viņam vispirms mājās ir jāparāda aizbildņiem vai tiesai, kas tieši ir nepieciešams un cik tas maksās, un viņš ir apsolījies katru pusgadu iesniegt rēķinu par nama uzturēšanas izdevumiem. Tam tiek paredzēti 160 florēni skaidrā naudā. Māju Georgam Gebhardam jāsaved kārtībā saskaņā ar 1623.g. 29. aprīļa inventāriju, jāiesniedz nama piederumu sarakstu, jāsadala tos piecās daļās un pēc pieprasījuma jāizsniedz. Abām pusēm šie lēmumi ir saprotami un pieņemami,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00