dev1

248. - 249. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 126

 

248. lapaspuse

velkot robežu no vītola līdz gatvei, par 92 poļu florēniem, katrā rēķinot 5 Rīgas markas. Summu savās rokās esmu saņēmis pilnā apmērā, un pievienojis savai mantai. Par to minētajam Sebastianam Gertenam, visiem viņa mantiniekiem un pēcnācējiem esmu nodevis un atbrīvojis minēto zemi, nododu viņiem visas garīgās un laicīgās tiesības un pienākumus, un pilnībā atsakos no zemes. Es arī apsolos pircējam un viņa mantiniekiem necelt nekādus iebildumus un nenodarīt nekādu kaitējumu, bez skaudības un niknuma. Lai to vēl vairāk apliecinātu un nostiprinātu, esmu lūdzis godājamajai Aizputes rātei un tiesai

 

249. lapaspuse

šo darījumu apstiprināt ar pilsētas zīmogu. Tas noticis Aizputē, 7. aprīlī pēc jaunā kalendāra, 1628.g. pēc mūsu pestītāja Kristus dzimšanas.

Es, Gothards Felds, Aizputes līdzpilsonis un iedzīvotājs, ar šī atklātā pirkuma raksta spēku apliecinu visiem, lai kāda stāvokļa tie arī nebūtu, sevišķi tiem, kuriem šo pienākas zināt, lasīt un dzirdēt, ka es apakšā minētajā datumā, būdams pie skaidras saprašanas, ar savas mīļās sievas un mīļo piederīgo piekrišanu esmu noslēdzis mūžīgu un neapstrīdamu dzimtpirkumu. Esmu pārdevis un nodevis namu un dzīvesvietu kopā ar piederīgajām zemēm, tīrumiem un pļavām godājamajam un ievērojamajam Ābelam Štrosborham, visiem viņa mantiniekiem un pēcnācējiem par 26 poļu florēniem un labu zirgu. Šis nams, dzīvesvieta un tā piederumi atrodas Aizputes pilsētā, kā es tos par dzimtu esmu nopircis no nelaiķa Matiasa Teihmaņa mantiniekiem un dēliem. 26 florēnus un labu zirgu es no pircēja Ābela Štrosborha esmu saņēmis, un pievienojis savam labumam. Pēc tam es nododu pircējam un visiem viņa mantiniekiem un pēcnācējiem šo namu ar visiem iepriekšminētajiem piederumiem, lietošanai, saglabāšanai un pārdošanai, un Rīgas tiesību izmantošanai ir brīva vaļa,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00