dev1

246. - 247. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 125

 

246. lapaspuse

Svētās trīsvienības vārdā, āmen!

Es, Rafaels Dreijers, ar šo paziņoju un apliecinu sev, saviem brāļiem, mantiniekiem un pēcnācējiem, un arī katram, lai kādas kārtas un stāvokļa tie nebūtu, īpaši tiem, kas redzēs, lasīs vai dzirdēs lasām šo rakstu, vai uz kuriem tas attiecas, ka es šodien, apakšā minētajā datumā, ar brīvu, skaidru saprašanu un atmiņu, esmu veicis likumīgu un derīgu dzimtpirkumu, un pārdodu un nododu godājamajam mākslas zinātājam Bartoldam Šveieram, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem dzīvesvietu, kas atrodas šinī Aizputes pilsētā starp mūri un eltermaņa namu tādā stāvoklī, kādā to valdīja īpašumā nelaiķa Klauss Rīzenbehs. Šis likumīgais dzimtpirkums notiek par 50 florēniem katrā florēnā rēķinot 5 Rīgas markas. Šo summu esmu pilnībā saņēmis savās rokās, pievienojis savai mantai, un par šo summu nododu pircējam minēto dzīvesvietu uz mūžīgiem laikiem bez jebkādiem iebildumiem un ierunām, un pircējs ar to var brīvi rīkoties tāpat kā ar citu savu īpašumu, to pārdot un ieķīlāt.

 

247. lapaspuse

Es arī apsolos pircējam un viņa mantiniekiem necelt nekādus iebildumus un nenodarīt nekādu kaitējumu, bez skaudības un niknuma. Lai to vēl vairāk apliecinātu un nostiprinātu, es to esmu parakstījis ar paša roku, kā arī godājamajai rātei lūdzis pielikt pilsētas zīmogu. Tas noticis Aizputē, pēc mūsu pestītāja Jēzus Kristus dzimšanas 1628.g. 28. martā.

Es, Hanss Kaufs, saukts Hūzeke, daru zināmu un apliecinu šī raksta spēkā augstas un zemas kārtas personām, lai kāda stāvokļa tās arī nebūtu, sevišķi tām, kuras tās lasīs vai dzirdēs lasām, ka ar savas godīgās sievas un abu mantinieku ziņu un piekrišanu, esot pie skaidra saprāta un atmiņas, bez spaidiem un maldināšanas, sava labuma dēļ un labākās gribas vadīts, esmu noslēdzis likumīgu, taisnīgu un pastāvīgu pirkumu. Esmu pārdevis un nodevis godājamajam mākslas zinātājam Sebastianam Gertenam, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem gabalu no mana tīruma aiz mana dārza, kas robežojas ar nelaiķa Rafela Dreijera zemi,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00