dev1

244. - 245. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 124

 

244. lapaspuse

1627.g. 17. maijā namnieku zemi no jauna, kā tas notiek gadu no gada, lai zinātu, cik lielus nodokļus par to jāmaksā, ir uzskaitījuši fogts Hanss Eihe un eltermanis Hanss Hūzeks, un uzrakstījuši, cik daudz pūrvietu pieder katram namniekam.

1. Gertam Husteram viens zemesgabals pie Lažas, 5 pūrvietas.

2. Klausam Šusteram viens zemesgabals turpat, 2 pūrvietas.

3. Brīningiem zemesgabals pie Šperlinga zemes un ceļa, 3 pūrvietas.

4. No turienes ejot, Lamberta zeme, 8 pūrvietas.

5. Tālāk ejot, Oto Goldšmita zeme pie Gurķu kalna, 2 pūrvietas.

6. Joahima Topfera zeme turpat, 5 pūrvietas.

7. Kunga Gotharda Felda zemesgabals uz Gurķu kalna, 4 pūrvietas.

8. Mertena Šustera zeme tieši blakus, 12 pūrvietas.

9. Netālu Gotharda Felda 2 zemesgabali, viens 6 pūrvietas, otrs 4 pūrvietas pie fogta zemes, 10 pūrvietas.

10. Hinriha Brīninga zemesgabals, 2 pūrvietas.

11. Lamberta Švertfēgera zemesgabals pie dīķa, 3 pūrvietas.

12. Herdam zemesgabals turpat uz Lamberta Štekelberga pusi, 3 pūrvietas.

13. Jakoba Felda zemesgabals, 4 pūrvietas.

14. Eltermaņa Hansa Hūzeka zemesgabals, 2 pūrvietas.

1. Lamberta Švertfēgera zeme pie viņa dzīvesvietas, 6 pūrvietas.

2. Hansa Stekelberga gruntsgabals un viens zemesgabals pie tās, 8 pūrvietas.

3. Lamberta Stakelburga dzīvesvieta, 3 pūrvietas.

4. Tennīsa Gurtlera gruntsgabals, kas ir Jakobam Feldam, 6 pūrvietas.

5. Mertena Šustera gruntsgabals, 8 pūrvietas.

6. Hansa Gurtlera, tagad Mertena Brigemaņa, 6 pūrvietas.

1634.g. 24. augustā namniekam Lambertam Stakelbergam 3 pūrvietas, ko pārdevis Greigers Karburks.

 

245. lapaspuse

1618.g. Hansam Gertleram ierādītas 2 pūrvietas zemes.

1632.g. Hanss Gertlers zemi samainījis ar Martinu Šusteru.

Jakobs Vake nopircis 2 dzīvesvietas pie Lažas, par kurām viņam jādod 12 marku [nodoklis].

1644.g. Brīningu zemi Hanss Meijers iznomāja par 3 markām.

1671.g. 12. jūlijā es, tiesas fogts Johans Lors, veicu izmeklēšanu godājamajā rātē par namnieku zemi. Maizniekam Ernstam Veisam ir zemesgabals, saukts Kalvenes ganības, ko nelaiķa Jakobs Felds bija iznomājis uz 10 gadiem, kā liecina dokumenti. Zemesgabals ir 4 pūrvietas liels, un Jakobam Veisam tas jāatstāj pēc 6 gadiem.

Kristoferam Rangem un Danielam Šlimbaham pie viņu namiem pie gatves ir liels zemesgabals, kas ir namnieku grunts, un viņi to nedrīkst izmantot tālāk, nekā sniedzas viņu plūmju dārza žogs.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00