dev1

242. - 243. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 123

 

242. lapaspuse

Godājamais kungs Augustīns Rozentāls vecākais pēc labas gribas apliecina, ka no zemesgabala, ko Flēgela mantinieki ir ieķīlājuši par 70 poļu florēniem, un kas atrodas pie Lažas, viņš neko no tā nav piesavinājies, bet pēc savas nāves novēlējis Johana kungam un viņa mantiniekiem. Lai to apliecinātu, viņš lūdzis šo ierakstīt pilsētas grāmatā.

Mēs, baznīcas priekšnieki Klauss Stridebeks un Ģederts Felds, ar šo savu rakstu apliecinām, ka godājamais Augustīns Rozentāls vecākais 904 Rīgas markas par viņa nelaiķa brāli Rotgeru Rozentālu pie mums, vecākajiem, ir pilnībā noguldījis, un šo naudu viņš no sava znota, Skrundas mācītāja Johana Groskurca ir saņēmis par pārdoto namu saskaņā ar līgumu. Tā labākai apliecināšanai mēs esam parakstījušies un pielikuši zīmogus 1624.g. 23. martā.

 

243. lapaspuse

1627.g. 3. martā uz īpaši svarīgu iemeslu pamata godājamā rāte un tiesa ir sapulcējusies savā pienācīgajā tiesas vietā pie fogta nama, sakarā ar zemes gabalu, kas atrodas Kalves ganībās, aptuveni 4 pūrvietas lielu, un kas tagad ir Jakoba Felda īpašums, un viņa priekštecim Jakobam Frikem bija liels darbs un pūles, iekāms to padarīja par aramzemi, un šo zemesgabalu 4 pūrvietu platībā, un par smago darbu birģermeistars, rāte un tiesa nolēma, ka Jakobam Feldam 10 gadus, tas ir, līdz 1637. gadam, par šo zemesgabalu nav jāmaksā grunts nauda, un viņš to var brīvi lietot un izmantot, bet pēc 10 gadiem tīrumam atkal jānonāk pilsētas īpašumā bez jebkādas atlīdzības. [...]

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00