dev1

240. - 241. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 122

 

240. lapaspuse

no kuriem es tūlīt 160 guldeņus un 4 Rīgas markas nodošu baznīcai [...], atlikušie 100 guldeņi paliks mājās. Ja viņš gribēs [...], no šiem 100 guldeņiem varēs saņemt gada procentus [...] Visiem maniem mantiniekiem un pēcnācējiem jāatsakās no jebkādiem iebildumiem un ierunām par namu, un jānotiek tā, ka es minēto namu ar visiem piederumiem

 

241. lapaspuse

pārdodu un nododu viņa un viņa mantinieku īpašumā, apdzīvošanā un lietošanā. Es saviem bērniem atgādinu viņam vai viņa mantiniekiem nepretoties un nekaitēt. Lielākai ticamībai un apliecinājumam esmu šo licis ierakstīt pilsētas grāmatā, un arī mani mīļie dēli Peters un Ernests, un znots šo ir parakstījuši un apzīmogojuši. Tas noticis 1624.g. 23. martā.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00