dev1

38. - 39. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 021

 

38. lapaspuse

Ja tie ir rātskungi vai citi godājami ļaudis, atzīst to un nevēlas atgriezties, viņus ar sievām un bērniem ir jāizslēdz no mūsu namniecības. Ja svešās zemēs turpretim kāds no mūsu namniekiem tiktu nepatiesi apsūdzēts, rātei viņam ir jāpalīdz pēc visām savām iespējām.

Rātskungi var būt par pilnvarotajiem. IX.

Ja kāds vīrs ņem rātskungu par pilnvaroto, viņam par to jāpaziņo un jāapliecina ļaudīm, un ja pilnvarotais ir visu cienījams un pazīstams, lietas paliek tādas, kā ir.

Ja vīrs pieprasa parādu no kāda, kurš nav spējīgs samaksāt. X.

Jā kāds prasa parādu no vīra, kurš nav spējīgs maksāt, nedz dot ķīlu, dod feniņu un paziņo par parādu. Fogtam ir jāatbild vīra vietā par parādu, un viņu jāiesloga pilsētas sūtņa namā pie maizes un ūdens, līdz kāds cits viņa vietā nenomaksās parādu, un to pārzina lietas pārvaldnieks. Ja lietas pārvaldnieks paņem viņa māju, to jādara ar fogta piekrišanu. Ja parādnieks aizbēg, viņš ar to sevi no parāda neatbrīvo, bet uz mūžiem paliek par ķīlu savam parādam.

Ka neviena sieviete nedrīkst dot ķīlu par naudu. XI.

 

39. lapaspuse

Neviena sieviete nedrīkst dot ķīlu par naudu, jo viņa to nespēj izpirkt, tomēr viņai ir atļautas pārvaldīšanas tiesības pār viņas virsdrēbēm uz tik ilgu laiku kamēr viņai pieder viņas manta. Tāpat arī sieva nedrīkst pārdot sava vīra mantu, bet drānas, rotas un kažokādas, ko viņai vīrs ir uzdāvinājis, viņa ar vīra atļauju var pārdot. Ja ko pērk tirgoņa sieva, kas rīkojas ar daudzām precēm, to jāapmaksā viņas vīram. Bet ja sieva ko nopērk no sava vīra, to viņa drīkst pārdot.

Ka vīrs nedrīkst apsūdzēt otru garīgās lietās. XII.

Ja mūsu namnieks apsūdz otru lietā uz garīgo tiesību pamata, par tādu pašu vainu, ko paredz laicīgās vai mūsu tiesības, un ar to otram nodara kaitējumu, sūdzētājam jāmaksā pilsētai trīs sudraba mārkas un jāatlīdzina zaudējumi.

Ja rātskungs vai namnieks patvaļīgi aiziet no rātes sēdes. XIII.

Ja kāds patvaļīgi aiziet no rātes sēdes, lai tas būtu rātskungs vai namnieks, tam jāmaksā rātei vienu sudraba mārku. Un ja pēc tam pie viņa nosūta ziņnesi, un viņš atpakaļ nenāk, tad viņam jāmaksā vēl viena mārka, un viņu par to nav jāuzskata par godavīru.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00