dev1

26. - 27. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 015

 

26. lapaspuse

20. Sūdzētājs var savu sūdzību drīkst atsaukt tikai ar fogta piekrišanu.

21. Nevienu nedrīkst piespiest sūdzēt.

22. Par galvotāju iecelšanu tiesas priekšā.

23. Vīrs nedrīkst par galvotājiem izraudzīties namniekus, kuriem ir mantojams īpašums pilsētā.

24. Ja vīrs mantojamu īpašumu ieķīlā pret naudu.

25. Ja vīrs atrod zirgu vai lopu.

26. Kā nosūtīt sūtņus ķīlas pieprasīšanai.

27. Par mājturību, gada maksām un nopelnīto algu.

 

Trešā daļa par lieciniekiem, sākas no 20. lapas

1. Ja liecinieki nav apmierināti ar tiesas sastāvu.

2. Vai vīrs, kuram ir parāds uz tiesas dienu, drīkst liecināt.

3. Vai ķīlas devēji var liecināt.

4. Ja ķīlas devējs nomirst.

5. Ka nedrīkst liecināt tāds vīrs, kurš tiek turēts aizdomās dažās lietās.

6. Par sūdzības apliecināšanu, kas ir atsaukta.

7. Ja vīrs liecina nepatiesi.

8. Ja viens biedrs otram grib palīdzēt liecināt.

9. Par lieciniekiem no zemes.

10. Ja vīrs liecina melīgi.

11. Vīram jāliecina, kad viņš ir ieradies tiesas priekšā.

12. Ja vīram tiek uzdota liecināšana.

 

27. lapaspuse

13. Par parādu bez lieciniekiem.

14. Kā jārīkojas lieciniekiem.

15. Par lieciniekiem.

16. Ja neierodas pirmais liecinieks.

17. Par vienkāršu prasību un atkārtotu liecību.

 

Ceturtā daļa par mantojumu, sākas no 23. lapas

1. Par mantojuma pirkšanu un pārdošanu.

2. Kā vīram jāpiedāvā savu mantojumu, kad viņš grib to pārdot.

3. Kad vīrs var paturēt savu ķīlu.

4. Ja vīrs grib pārdot mantoto.

5. Ja mantojums ir ieķīlāts.

6. Par vīra mantojuma renti.

7. Par ļaudīm, kas ir mantojuši.

8. Ja diviem ļaudīm ir kopīgs nams.

9. Ja divi vīri nevar vienoties par kopīgu mantojumu.

10. Par mantojamā īpašuma apbūvēšanu.

11. Ja rātskungi pieprasa māju nojaukt, lai tā neizplata ugunsgrēku.

12. Ja aizdegas vīra nams.

13. Ja vīrs nomā namu, un tas nodeg.

14. Par dzimtnomas pārdošanu.

15. Ja vīrs maksā termiņa nomu.

16. Par termiņa nomas maksāšanu.

17. Par mantota īpašums pārdošanu kādam, kurš nav no pilsētas.

 

Piektā daļa par bērnu mantu

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00