dev1

24. - 25. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 014

 

24. lapaspuse

8. Ja kāds no mūsu namniekiem piekopj varasdarbus zemē, ar ko mums ir noslēgts miers, un lauž mieru.

9. Ka rātskungi var būt par pilnvarotajiem.

10. Ja vīrs prasa parādu no kāda, kurš nav spējīgs to samaksāt.

11. Ka neviena sieviete nedrīkst dot naudu ķīlā.

12. Ka neviens nedrīkst viens otru tiesāt un sodīt.

13. Ja rātskungs vai namnieks aiziet no rātes sēdes..

14. Ja parādā ir vīrs, kurš dzīvo mūsu pilsētā.

15. Ka vīram jāpilda apsolītais.

16. Ka neviens vīrs nedrīkst namniekam prasīt samaksu par nopirktas mantas uzglabāšanu.

17. Ka vīrs nedrīkst iebilst pircējam, kurš ir samaksājis rokasnaudu.

18. Kad vīram nav jāuzskata otru par vainīgu.

19. Ja vairāki ļaudis ir vīram parādā.

20. Ja kāds vīrs otram uztic glabāšanā savu mantu.

21. Ja vīrs pazaudē aizdotu lietu vai ķīlu.

22. Ja pilsētā izceļas trauksme.

23. Ja izceļas ķildas pilsētā vai ārpus tās.

24. Ja vīrs paceļ karogu vai zvana zvanus.

25. Ja vīrs kļūst ārprātīgs.

26. Ja rātskungs tiek lūgts būt par sūtni.

27. Ja kāds rātskungs draud otram četrās rātsnama sienās.

28. Ko jādara rātskungam, kurš ir vesels.

 

25. lapaspuse

29. Ja rātskungs nonācis cita rātskunga aizdomās.

30. Kurš vīrs var iegūt namnieka tiesības.

 

Otrā daļa ir fogta reģistrs, sākas 15. lapā.

1. Ko fogtam jādara tiesā.

2. Par rātskungiem, kas tiešā sēž blakus fogtam.

3. Par aizstāvjiem jeb advokātiem.

4. Par paštiesu.

5. Par apsūdzēšanas un atbildēšanas nodošanu cita rokās.

6. Vīrs var pilnīgi runāt savā vārdā.

7. Ja parādnieks aizbēg vai nomirst.

8. Ja vīrs paņemt apgrūtinātu mantu.

9. Ja vīrs tiek apcietināts ar fogta piekrišanu.

10. Par apcietināšanu.

11. Ja divi ļaudis saķildojas tiesas priekšā.

12. Ka visiem vīriem jādod zvērests noteiktā laikā.

13. Ja kāds nav zvērējis noteiktā laikā.

14. Ja vīrs patvaļīgi aiziet no tiesas.

15. Ja vīram ir pieprasīts ierasties tiesā, un viņš neatnāk.

16. Ja viens vīrs grib apsūdzēt otru.

17. Par parādu nomaksu.

18. Vīram, kuram nav mantojama īpašuma pilsētā, ir jāieceļ galvotājs.

19. Ja vīram tiek dota ķīla.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00