dev1

186. - 187. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 095

 

186. lapaspuse

pie tirgus un gatves iet līdz stūrim pie Tebras upītes. Zināšanai: katrā klasterī jārēķina 3 Rīgas olektis, un šādi robeža tiek mērīta tās līkumainības dēļ. Iepriekš aprakstītajās robežās īpašums ir pārdots par dzimtu, pircējs un pārdevējs par visu sētu un zemi ir vienojušies, ka tiklīdz pircējs samaksās pārdevējam 800 Rīgas markas un labu zirgu, pārdevējs atteiksies no visām savām prasībām un iebildumiem uz mūžīgiem laikiem, un varēs rīkoties ar tiem pēc savas gribas un vēlēšanās. Tas ir tiesiski norunāts, nokārtots un abu pušu apstiprināts. Šis pirkuma raksts ir apstiprināts ar Aizputes pilsētas tiesas zīmogu un tiesas fogta pašrocīgu parakstu 1650.g. pēc pestītāja Kristus dzimšanas.

 

187. lapaspuse

1733.g. 10. jūlijā augstdzimušais kungs Fromholds Ernsts Montovts (Montowt), Boju un Lielblendīnes muižu dzimtkungs, pirms 13 gadiem sagruvušo Aizputes pilsētas un draudzes baznīcu par 5000 Alberta florēniem atkal ir licis uzbūvēt un augstāk minētajā datumā pilnībā savest kārtībā. Lai Dievs top slavēts par palīdzību un godību, un lai viņš atalgo minēto būvkungu, svētī viņu un viņējos, un lai svētība paliek uz viņiem mūžīgi! To es, apakšā parakstījies, apliecinu mūžīgai piemiņai.

Godofreds Kurtiuss, [Aizputes] aktuārijs un kantors

 

1832. g. 18. janvārī.

Viņa Ķeizariskās Majestātes rīkojums no Kurzemes guberņas pārvaldes

Aizputes pilsētas rātei

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00