dev1

182. - 183. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 093

 

182. lapaspuse

Kurzemes bīskapijas zemes rakstvedis, ar augsti godājamā, augstdzimušā firsta un kunga Magnusa, Sāmsalas un Vīkas bīskapijas un Kurzemes bīskapijas kunga, Norvēģijas mantinieka, Šlēzvigas un Holšteinas hercoga, mūsu žēlīgā zemes firsta un kunga žēlīgu atļauju un gribu, sava labuma pavaisrošanas dēļ, par dzimtu pilnīgi un galīgi esmu pārdevis godājamajam Simonam Elkerzemam manu namu un sētu Aizputes miestā (Weichbild), kas atrodas starp nelaiķa Karla Scēges, bijušā Kurzemes bīskapijas fogta, krogu un kalēja Andreja Pašena namu, kopā ar visiem tā piederumiem, tīrumu, dārzu un pļavu tādā veidā, kā tie aprakstīti manā dokumentā, ko es nododu pircējam, par sešarpus simtiem Rīgas marku, ko pilnībā esmu saņēmis labās, derīgās monētās,

 

183. lapaspuse

par ko viņam draudzīgi pateicos, un arī viņa mantinieku labā par saņemto maksu pilnībā atsakos no visām tiesībām un iebildumiem uz minēto namu, sētu, tīrumu, dārzu un pļavu. Šīs atklātā, apzīmogotā raksta spēkā es paziņoju saviem mantiniekiem, ka visus labumus esmu pārdevis un nodevis pircējam un viņa mantiniekiem, un piesaku viņiem turēties pie šī pirkuma raksta satura, neko pret to neiebilst un nepasākt. Ar šo pircējs un viņa mantinieki nopirkto labumu var un drīkst brīvi un netraucēti rīkoties pēc savas gribas kā ar pilnībā nopirktu un samaksātu īpašumu, to apdzīvot, izmantot, ieķīlāt, pārdot bez jebkādiem maniem, manu mantinieku un pēcnācēju iebildumiem un ierunām,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00