dev1

180. - 181. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 092

 

180. lapaspuse

Tukša

 

181. lapaspuse

1581.g. 7. novembrī mūsu priekšā ieradās godājamais Simons fon Elkerzāms kā tālāk aprakstītā nama un sētas pircējs, un mūs, tiesnešus un rātskungus – birģermeistaru Lampertu Kemneru, tiesas fogtu Johanu Stridebeku, rātskungus Johanu Rīzenbeku un Bonaventūru Bartelsu lūdza apstiprināt viņa pirkuma rakstu, ko devis bīskapijas zemes rakstvedis, godājamais Peters Gecke, un ierakstīt to pilsētas grāmatā. Raksts uzrakstīts šādi:

Pirkuma raksts

Visiem un katram, lai kādas kārtas un stāvokļa, augsta vai zema, garīga vai laicīga tie arī nebūtu, ar šo atklāto rakstu tiek paziņots, ka es, Peters Gecke,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00