dev1

Veselības kopšanas punkts

 

 

Latvijas Sarkanā Krusta Veselības kopšanas punkts bērniem un     skolu jaunatnei 20. gs. 30-to gados
Latvijas Sarkanā Krusta Veselības kopšanas punkts bērniem un skolu jaunatnei 20. gs. 30-tos gados
Neatliekamās palīdzības dienests, ārstu privātprakses, Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts un Kuldīgas slimnīcas Stacionārās aprūpes nodaļa 2014. gadā
Neatliekamās palīdzības dienests, ārstu privātprakses, Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts un Kuldīgas slimnīcas Stacionārās aprūpes nodaļa 2014. gadā
 

 Starp Ordeņa pili un namu Liepājas ielā № 7 ir kalnup ejoša ieliņa ar dižu vārdu – Pils iela. Nelielās ieliņas galā Pils ielā № 3 ir nams ar interesantu vēsturi.

1924. gada 10. aprīlī Darba ministrijā tika reģistrēti Aizputes kopējās slimokases statūti. Jau tajā pašā gadā slimokase lēma par “kases nama” būvi, kādēļ 1925. gadā no Zemkopības ministrijas iegādājās apbūves gabalu, un būvplānu pilsētas valde apstiprinājusi 1925. gada 17. augustā. Lai namu uzceltu, īpašums 1925. gada 19. decembrī tika ieķīlāts Hipotēku bankā, saņemot pret ķīlu Ls 10.000. 1928. gada 25. novembra sēdē Aizputes pilsētas dome darīja zināmu, ka Aizputes slimo kase pāriet uz savu jaunbūvēto namu, kādēļ nolēma ierīkot uz pilsētas rēķina laipas no Jofes nama (Liepājas ielā № 7) līdz slimokases gruntsgabala robežai.

Taču ar apsaimniekošanu nevedās, un 1932. gada 8. janvārī Aizputes slimo kases namu ar zemesgabalu publiskā izsolē par Ls 22.451 nopirka Hipotēku banka.

1935. gadā šīs ēkas vienu spārnu, kurā bija izbūvēts 5 istabu dzīvoklis ar apdzīvojamu virtuvi, sāka apsaimniekot Latvijas Sarkanā Krusta Veselības kopšanas punkts bērniem un skolu jaunatnei, bet 1936. gada 9. janvārī visu īpašumu no bankas atpirka Aizputes pilsēta par Ls 22.500 un 1939. gada 13. martā par to pašu summu pārdeva Aizputes apriņķa pašvaldību sadarbes apvienībai “Aizputes slimnīca” slimnīcas ierīkošanai. Apvienības statūtus 1938. gada 21. jūlijā apstiprinājis iekšlietu ministrs Vilis Gulbis. Tās mērķis un uzdevumi - veselības aizsardzība.

Pirkšanas – pārdošanas līgumu parakstījuši: Aizputes pilsētas pašvaldības vārdā pilsētas galvas biedrs Eduards Krieviņš, apvienības “Aizputes slimnīca” vārdā valdes priekšsēdētājs Jānis Jirgensons, kas vienlaikus bija arī pilsētas vecākais.

Diemžēl toreizējai labajai iecerei svītru pārvilka Otrais pasaules karš.

Fotogrāfijas labā pusē redzama Liepājas ielas № 5 apbūve un Sv. Jāņa baznīca.

Mūsdienās Pils iela № 3 ir SIA “Kuldīgas slimnīca“ īpašums, kurā izvietots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, ārstu privātprakses, Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts un Kuldīgas slimnīcas Stacionārās aprūpes nodaļa.

 

ATGRIEZTIES UZ IELAS SĀKUMU

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00