dev1

JOLANTA BERGA

 

Jolanta Berga

Savulaik bieži domāju par to, cik jauki būtu , ja es spētu pagriezt laika ratu 100 gadus atpakaļ kaut uz pus dienu , lai, iejukusi starp cilvēkiem, varētu nesteidzīgi izstaigāt Aizputes ielas, ielūkojoties mazajās bodītēs un amatnieku darbnīcās, pati savām acīm ieraugot, ar ausīm sadzirdot , ar degunu sasmaržojot un ar sirdi sajūtot Aizputi tādu, kāda tā bija tolaik, kad vēl turpu šurpu uz Liepāju kursēja mazbānītis, dzirksteles uz vecpilsētas bruģa šķīla zirgu pakavi, un, savu preci kundēm lielīdami, tirgotāji daiļrunībā centās pārspēt cits citu. Kad reiz par to ieminējos aizputniekam- fotogrāfam Varim Santam, viņš atjokoja, ka esot to jau izdarījis, palīgā ņemot senās Aizputes pastkartes.

Tā radās ideja par pastaigas izveidi pa seno un mūsdienu Aizputi.

2014. gadā šī pastaiga pie “Aizputes skartajiem” nonāca grāmatas “Aizpute. Pagātne un tagadne” formātā . Tagad-2 gadus vēlāk- tapusi krietni apjomīgāka šīs pastaigas virtuālā versija , kura tiek nodota Jūsu vērtējumam.

Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, kas piešķīra finansējumu idejas realizēšanai.

No sirds pateicos trim kungiem - Ivaram Silāram, Varim Santam un Mārtiņam Uzticam par ieguldīto darbu, enerģiju un īpaši īpašo attieksmi šīs virtuālās pastaigas izveidē. Paldies, ka noticējāt un, katrs godprātīgi padarot savu darbu, palīdzējāt šai idejai realizēties dzīvē.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00