dev1

Uzaicinām mūsu mazos draugus- bērnus no 6 gadu vecuma uz pirmajām šī rudens "Brokastīm muzejā" 23.septembrī plkst.10:00.
Muzejā pasākumu ciklā " OTĒTS. PUŠĶOTS. ROTĀTS" notiek dažāda veida aktivitātes, kas saistītas ar otēšanu, tāpēc arī bērniem muzejpedagoģe Zane ir sagatavojusi īpaši īpašu nodarbību.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo vietu skaits nodarbībā ir ierobežots. 

Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

 

Projekta "Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada otēti sadzīves priekšmeti" ietvaros pasākumu ciklā "Otēts. Pušķots. Rotāts" piedāvājam divas praktiskās meistardarbnīcas otēšanas prasmju un iemaņu attīstīšanai: “

22. septembrī plkst.18:00 Etnogrāfiskās otēšanas meistardarbnīca” restauratores Lauras Matildes Ikertes vadībā, kuras dalībniekiem būs iespēja iepazīt, izprast etnogrāfiskās otēšanas pamatprincipus un pašiem praktiski pamēģināt Dienvidkurzemē biežāk sastopamo un  lietoto ornamentu otēšanu.

23. septembrī plkst.11:00 mākslinieciskās jaunrades otēšanas meistardarbnīca ”Uzdāvini priekšmetam otro elpu!” Ingas Ādmines - Stūris vadībā, kuras dalībnieki gūs ierosmi un nepieciešamās prasmes,  piešķirt  otro elpu savas mājvietas interjera priekšmetiem, tos otējot.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.
 Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

 

Finanējumu saņēmušā projekta "Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada otētie sadzīves priekšmeti" plānotajām aktivitātēm darba procesā pievienojās vēl jaunas idejas par meistardarbnīcām, kuras  piedāvāsim ar dalībnieku pašfinansējumu:

16. septembrī plkst. 10:00 būs iespēja piedalīties maizes cepšanas meistarklasē, kuru vadīs diplomēts maizniekmeistars – tēvs Sergejs Ivanovs OP,

20.septembrī plkst. 18:00 otēšanas pamatprincipus piedāvāsim adaptēt filcēšanas meistardarbnīcā, veidojot ornamentālus rotājumus uz apgērba un aksesuāriem. Šo darbnīcu vadīs amata meistare Santa Šīrava.

Uz abām darbnīcām obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo dalībnieku skaits tajās ir ierobežots.

 Iesakām. Aicinām. Gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

15. septembrī plkst. 18.00 aicinām uz cikla pirmo  pasākumu -  izstādes “Mūsu senču izzīmētie sapņi” atklāšanu. Aizputes novadpētniecības muzeja speciālisti- Andris Vasiļevskis un Jolanta Berga, sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada Tautas tradīciju un folkloras centra vadītāju Ievu Tālbergu, no maija līdz jūlijam devās izbraucienos pa Dienvidkurzemes novadu kopīgā un atšķirīgā meklējumos, apciemojot 25 objektus, kuros  apzināja, dokumentēja un izpētīja Dienvidkurzemes novada teritorijā saglabāto kultūrvēsturiskā mantojuma daļu - 44 etnogrāfiski otētus sadzīves priekšmetus, kurus savā krājumā glabā Dienvidkurzemes novada akreditētie muzeji, senlietu krātuves un novada iedzīvotāji savās dzimtas mājās. Tika uzklausīti interesanti lietu stāsti, iepazīti sirsnīgi cilvēki- novada kultūrvēstures un dzimtu vēstures liecību glabātāji. Divus  no interesantākajiem ekspedīcijā uzklausītajiem lietu un dzimtu stāstiem varēs iepazīt arī šīs izstādes apmeklētāji visā Dienvidkurzemes novadā, jo  2024. gadā tā  no Aizputes dosies apceļot visu novadu.
Izstādes atklāšanas pasākuma ietvaros būs iespējams noklausīties Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas zinātnes nodaļas vadītājas, asociētās profesores Dr. Art Ineses Siricas  lekciju “Dienvidkurzemes novada 18. gs beigu- 20. gs sākuma apgleznoto sadzīves priekšmetu antīkās piktogrammas un zīmējumu motīvi” par otēšanas  rašanās pirmsākumiem Kurzemē, tās veicējiem, ornamentu veidiem, tipoloģiju un to simbolisko nozīmi.

 Iesakām. Aicinām. Gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Septembra mēnesis Dienvidkurzemes novadā aizritēs  Kultūras mantojuma zīmē un plašās pasākumu programmas ietvaros arī Aizputes novadpētniecības muzejs sagatavojis un laika periodā no 15.- 23. septembrim apmeklētājiem piedāvās vairākas interesantas aktivitātes pasākumu ciklā “OTĒTS- PUŠĶOTS- ROTĀTS”.
Dienvidkurzemes novadā, realizējot reģionālo reformu, apvienojās 8 pašpietiekami novadi: piecas pilsētas un 26 pagasti un katram no bijušajiem novadiem ir savs bagātīgs, iepriekšējo paaudžu uzkrāts un mums tālāk nodots kultūrvēsturiskais mantojums, kuru svarīgi kopīgi iepazīt, dokumentēt, pētīt un saglabāt, lai cieņpilni nodotu nākamajām paaudzēm. Lielā novadā dzīvojot, arī kultūrvēsturiskā mantojuma jomā ir svarīgi atrast pareizos saskarsmes punktus, meklēt kopīgo un atšķirīgo, lai izprastu un spētu modelēt savu identitāti un piederību konkrētajai vietai, kurā dzīvojam.
Apzinoties, ka mūsu senču tradicionālo zināšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma un amata prasmju izzināšanai, pilnveidei, popularizēšanai un pārnesei ir īpaša nozīme, jo tās kalpo kā laipa starp dažādām paaudzēm, pagātni savienojot ar šodienu, šī gada sākumā Aizputes novadpētniecības muzejs sagatavoja un Dienvidkurzemes Kultūras pārvalde iesniedza projekta pieteikumu “ Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums- otēti sadzīves priekšmeti” Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursā “Kurzemes kultūras programma 2023”. Projekts guva ekspertu komisijas atbalstu un saņēma finansējumu plānoto aktivitāšu realizācijai. Projektam līdzfinansējumu nodrošina arī Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde, tādēļ jo īpašs paldies par sadarbību un atbalstu projekta realizācijā Kultūras pārvaldes vadītājai Lindai Pričinai.
Pasākumu ciklā “OTĒTS- PUŠĶOTS- ROTĀTS” piedāvātie pasākumi ir ļoti dažādi un orientēti uz dažādu paaudžu un interešu mērķauditorijām , taču vienojošais  motīvs tiem visiem ir OTĒŠANA (sens tautas mākslas paņēmiens- zīmējuma veidošana ar smalku otu), kuras radošais pielietojums mūsdienās iespējams ne tikai sadzīves priekšmetu apgleznošanā, bet arī kulinārijā un tekstilamatniecībā.

Iesakām. Aicinām. Gaidīsim ciemos!

Lasīt tālāk...

Liepājas mākslinieces Veronikas Skvorcovas gleznu izstādi "Rasas lāses noslēpums" atklājām aizvadītās sestdienas "Muzeju naktī" un tā apskatāma līdz 30. jūnijam.

Veronikai gleznu radīšanas process ir veids, kā izrauties no ikdienas un bieži vien, dabā redzētais un sajustais ir tas, kas iedvesmo. Arī ceļojumu iespaidi un piedalīšanās plenēros dod iespēju iepazīties ar māksliniekiem, veicina un iedvesmo dažādām interesantām  idejām.
Savu māksliniecisko ieceru īstenošanai viņai patīk izmantot dažādas tehnikas: tie var būt grafika, pasteļa gleznojumi vai arī eļļas un akrila krāsu gleznojumi, jo katrai tehnikai ir savs šarms.
"Krāsu pasaule man atklājas arī tauriņa spārnā, ziedā, zāles stiebrā, putna lidojumā, saulrietā, rasas lāsē.... Gleznošana un zīmēšana ir domas pārveidošanās formā uz audekla vai papīra. Saruna ar sevi, savu sajūtu atspoguļošana. Tā ir mijiedarbība  māksliniekam ar skatītāju. Ceru, ka šī satikšanās  radīs jaukas un gaišas sajūtas un pārdomas", atklāj māksliniece.
Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

  Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

13. maijā  akcijas "Muzeju nakts" pasākumi Latvijas muzejos, tostarp arī Aizputes novadpētniecības muzejā , notiks jau 19. reizi. Šī gada "Muzeju nakts" tēma ir "RADĪŠANA", tādēļ  "Muzeju nakts"pasākumam esam devuši nosaukumu "RADĪŠANAS BRĪNUMS UN PRIEKS".

 Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Pavisam drīz kopīgo laika vadīšanu  vakarējot nomainīs dārza darbi un vēlme būt tuvāk dabai, tādēļ- īsu brīdi pirms tas notiek- aicinām uz šī pavasara pēdējo vakarēšanu muzeja Saimes istabā kopā ar Ievu Tālbergu. Cepsim rauga mīklas  pīrāgus, pildītus ar visu, kas pašiem garšo un būs  somā līdzi paņēmies .

 Iesakām, aicinām un ļoti gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

 

Izsludinām šī PAVASARA PĒDĒJO kulināro meistardarbnīcu muzeja Saimes istabā pasniedzējas AUSMAS ŠTĀLES vadībā.
Vai esi ko dzirdējusi un varbūt pat jau baudījusi rolmopšu zupu? Ja nē, piedāvājam iespēju apgūt tās gatavošanas prasmi!
Vietu skaits darbnīcā ir ierobežots, tādēļ aicinām pieteikšanos neatlikt uz pēdējo brīdi.

Lasīt tālāk...

Piedāvājas bērniem pēdējo šī pavasara radošo meistardarbnīcu kopā ar AGNESI un JĀNI RUDZĪŠIEM.

Vietu skaits meistardarbnīcā ierobežots, tādēļ aicinām vecākus savu bērnu pieteikšanu darbnīcai neatlikt uz pēdējo brīdi.

Lasīt tālāk... 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00