dev1

Sakarā ar to, ka mūsu muzejpedagoģi Zani pievarējis nikns pavasara baisulis Vīruss, "Bērnu brokastu" pasākums tiek pārcelts uz laiku, kas tiks izziņots visiem nodarbībai pieteikto bērnu vecākiem.

Gaidiet ziņas no muzejpedagoģes!

Uz tikšanos muzejā!

Lasīt tālāk...

Muzeja izstāžu zālē apskatāma jauna izstāde “Švīkas pavasara tekstos”, kas ir tēlnieces Andas Poikānes un stikla mākslinieces Martas Ģibietes radīts kopdarbs. Viņu radītais darbs ir līdzīgs vēstuļu rakstīšanai, jo mākslinieks raksta savas domas un vērojumus, tikai vizuālu formu veidā.
Mākslinieces savus stāstus veido vizuālos simbolos un tad skatītājam nākas pašam atšifrēt švīku, stiepļu, svītru un krāsu un video savijumā savas pavasara piezīmes, pašam lasīt sev ne sev adresētās vēstules, pievērtā neatvērtā pumpurā ieslēgtās emocijas un brīvas drošas līnijas kā putna lidojums. Nenoskārstais noslēpums virpinās, kustas tumšā atspulga zīmējumos, bet krāsu mirdzums piešķir visam dzirkstījošu prieku un līksmību, kā ieraugot mīļu un gaidītu cilvēku.
Izstādes koncepta izveidē abas mākslinieces iedvesmojušās no Viļa Kasima (Punktum 14.02.2024.) rakstītā: “Un tā mēs atgriežamies pie zīmēm, ar roku rakstītām vēstulēm kā vizuāliem un materiāliem enkuriem, kas apliecina mīlestības klātesamību un nezūdamību.”

Izstāde apskatāma līdz 11. maijam.

Iesakām
Aicinām
Gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...    Lasīt tālāk...

Muzeja izstāžu zāle ir sagaidījusi savu 2024. gada pirmo izstādi.
 
Tā ir ilgi gaidītā un beidzot sagaidītā ANITAS RUMBIŅAS filigrāno grafiku izstāde, kurai autore devusi nosaukumu "PROFILI".
Izstādes darbi ir Anitas īpašie veltījumi savas dzimtas stiprajām sievietēm.
 
Izstādes atklāšana notiks sestdien- 6. janvārī plkst.12:00 un tā iecerēta kā radoša darbošanās ar krāsu un līniju uz papīra un zīda meistardarbnīcā "LĪNIJAS VALODA", kuru vadīs izstādes darbu autore un tekstilmākslinieks Andris Vasiļevskis.
 
IESAKĀM, AICINĀM, ĻOTI GAIDĪSIM CIEMOS!
Lasīt tālāk...

Īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem- 14. decembrī plkst. 18:00 piedāvājam omulīgu kopā darbošanos radošajā darbnīcā pie eglītes, gatavojot telpu rotājumu-Ziemassvētku zvaigzni.
Nodarbību vadīs floriste Inga Zariņa.

Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

 

Līdz šī gada 30. decembrim muzeja izstāžu zālē aicinām apskatīt Liepājas TLMS " Kursa" audēju austos Dienvidkurzemes novada etnogrāfiskos plecu lakatus.
SILTI, KOŠI UN KRĀSAINI. Īpaši un iepriecinoši akcenti šim bezkrāsu brīdim gada ritējumā.

Izstādē " Silti un koši Dienvidkurzemē" apskatāmi Ilmas Rubenes, Mildas Dīriņas, Aivas Dzenītes, Elgas Reķēnas, Sandras Ceļmalas, Dainas Lukjānovas, Ivetas Kuncītes un Ilgas Reinhardes radītie darbi.
 Sirsnīgs paldies studijas vadītājai Ilmai Rubenei, audējai Mildai Dīriņai un Edmundam Rubenim par izstādes iekārtošanu.

Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Uzaicinām mūsu mazos draugus- bērnus no 6 gadu vecuma uz pirmajām šī rudens "Brokastīm muzejā" 23.septembrī plkst.10:00.
Muzejā pasākumu ciklā " OTĒTS. PUŠĶOTS. ROTĀTS" notiek dažāda veida aktivitātes, kas saistītas ar otēšanu, tāpēc arī bērniem muzejpedagoģe Zane ir sagatavojusi īpaši īpašu nodarbību.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo vietu skaits nodarbībā ir ierobežots. 

Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

 

Projekta "Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada otēti sadzīves priekšmeti" ietvaros pasākumu ciklā "Otēts. Pušķots. Rotāts" piedāvājam divas praktiskās meistardarbnīcas otēšanas prasmju un iemaņu attīstīšanai: “

22. septembrī plkst.18:00 Etnogrāfiskās otēšanas meistardarbnīca” restauratores Lauras Matildes Ikertes vadībā, kuras dalībniekiem būs iespēja iepazīt, izprast etnogrāfiskās otēšanas pamatprincipus un pašiem praktiski pamēģināt Dienvidkurzemē biežāk sastopamo un  lietoto ornamentu otēšanu.

23. septembrī plkst.11:00 mākslinieciskās jaunrades otēšanas meistardarbnīca ”Uzdāvini priekšmetam otro elpu!” Ingas Ādmines - Stūris vadībā, kuras dalībnieki gūs ierosmi un nepieciešamās prasmes,  piešķirt  otro elpu savas mājvietas interjera priekšmetiem, tos otējot.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.
 Iesakām, aicinām, gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...   Lasīt tālāk...

 

Finanējumu saņēmušā projekta "Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada otētie sadzīves priekšmeti" plānotajām aktivitātēm darba procesā pievienojās vēl jaunas idejas par meistardarbnīcām, kuras  piedāvāsim ar dalībnieku pašfinansējumu:

16. septembrī plkst. 10:00 būs iespēja piedalīties maizes cepšanas meistarklasē, kuru vadīs diplomēts maizniekmeistars – tēvs Sergejs Ivanovs OP,

20.septembrī plkst. 18:00 otēšanas pamatprincipus piedāvāsim adaptēt filcēšanas meistardarbnīcā, veidojot ornamentālus rotājumus uz apgērba un aksesuāriem. Šo darbnīcu vadīs amata meistare Santa Šīrava.

Uz abām darbnīcām obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo dalībnieku skaits tajās ir ierobežots.

 Iesakām. Aicinām. Gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...  Lasīt tālāk...

15. septembrī plkst. 18.00 aicinām uz cikla pirmo  pasākumu -  izstādes “Mūsu senču izzīmētie sapņi” atklāšanu. Aizputes novadpētniecības muzeja speciālisti- Andris Vasiļevskis un Jolanta Berga, sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada Tautas tradīciju un folkloras centra vadītāju Ievu Tālbergu, no maija līdz jūlijam devās izbraucienos pa Dienvidkurzemes novadu kopīgā un atšķirīgā meklējumos, apciemojot 25 objektus, kuros  apzināja, dokumentēja un izpētīja Dienvidkurzemes novada teritorijā saglabāto kultūrvēsturiskā mantojuma daļu - 44 etnogrāfiski otētus sadzīves priekšmetus, kurus savā krājumā glabā Dienvidkurzemes novada akreditētie muzeji, senlietu krātuves un novada iedzīvotāji savās dzimtas mājās. Tika uzklausīti interesanti lietu stāsti, iepazīti sirsnīgi cilvēki- novada kultūrvēstures un dzimtu vēstures liecību glabātāji. Divus  no interesantākajiem ekspedīcijā uzklausītajiem lietu un dzimtu stāstiem varēs iepazīt arī šīs izstādes apmeklētāji visā Dienvidkurzemes novadā, jo  2024. gadā tā  no Aizputes dosies apceļot visu novadu.
Izstādes atklāšanas pasākuma ietvaros būs iespējams noklausīties Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas zinātnes nodaļas vadītājas, asociētās profesores Dr. Art Ineses Siricas  lekciju “Dienvidkurzemes novada 18. gs beigu- 20. gs sākuma apgleznoto sadzīves priekšmetu antīkās piktogrammas un zīmējumu motīvi” par otēšanas  rašanās pirmsākumiem Kurzemē, tās veicējiem, ornamentu veidiem, tipoloģiju un to simbolisko nozīmi.

 Iesakām. Aicinām. Gaidām ciemos!

Lasīt tālāk...

Septembra mēnesis Dienvidkurzemes novadā aizritēs  Kultūras mantojuma zīmē un plašās pasākumu programmas ietvaros arī Aizputes novadpētniecības muzejs sagatavojis un laika periodā no 15.- 23. septembrim apmeklētājiem piedāvās vairākas interesantas aktivitātes pasākumu ciklā “OTĒTS- PUŠĶOTS- ROTĀTS”.
Dienvidkurzemes novadā, realizējot reģionālo reformu, apvienojās 8 pašpietiekami novadi: piecas pilsētas un 26 pagasti un katram no bijušajiem novadiem ir savs bagātīgs, iepriekšējo paaudžu uzkrāts un mums tālāk nodots kultūrvēsturiskais mantojums, kuru svarīgi kopīgi iepazīt, dokumentēt, pētīt un saglabāt, lai cieņpilni nodotu nākamajām paaudzēm. Lielā novadā dzīvojot, arī kultūrvēsturiskā mantojuma jomā ir svarīgi atrast pareizos saskarsmes punktus, meklēt kopīgo un atšķirīgo, lai izprastu un spētu modelēt savu identitāti un piederību konkrētajai vietai, kurā dzīvojam.
Apzinoties, ka mūsu senču tradicionālo zināšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma un amata prasmju izzināšanai, pilnveidei, popularizēšanai un pārnesei ir īpaša nozīme, jo tās kalpo kā laipa starp dažādām paaudzēm, pagātni savienojot ar šodienu, šī gada sākumā Aizputes novadpētniecības muzejs sagatavoja un Dienvidkurzemes Kultūras pārvalde iesniedza projekta pieteikumu “ Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums- otēti sadzīves priekšmeti” Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursā “Kurzemes kultūras programma 2023”. Projekts guva ekspertu komisijas atbalstu un saņēma finansējumu plānoto aktivitāšu realizācijai. Projektam līdzfinansējumu nodrošina arī Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde, tādēļ jo īpašs paldies par sadarbību un atbalstu projekta realizācijā Kultūras pārvaldes vadītājai Lindai Pričinai.
Pasākumu ciklā “OTĒTS- PUŠĶOTS- ROTĀTS” piedāvātie pasākumi ir ļoti dažādi un orientēti uz dažādu paaudžu un interešu mērķauditorijām , taču vienojošais  motīvs tiem visiem ir OTĒŠANA (sens tautas mākslas paņēmiens- zīmējuma veidošana ar smalku otu), kuras radošais pielietojums mūsdienās iespējams ne tikai sadzīves priekšmetu apgleznošanā, bet arī kulinārijā un tekstilamatniecībā.

Iesakām. Aicinām. Gaidīsim ciemos!

Lasīt tālāk...

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00